Kasstroomoverzicht

De kasstroom of cashflow is de geldstroom binnen een onderneming. In een kasstroomoverzicht staan de inkomsten en uitgaven van een boekjaar. In dit overzicht wordt de verandering verandering verklaart van de liquide middelen, dit zijn de kas- en bankgelden.

Een kasstroomoverzicht is een aanvulling op balans, resultatenrekening en jaarrekening.

Meer over kasstroomoverzichten op:

Verder lezen