Geluk en affectief gedrag

Affectie is invoelend vermogen. Affectief is warm en invoelend.

Mensen die instaat zijn tot affectieve relaties hebben meer kans op geluk te ervaren dan mensen die hier moeite mee hebben. Dit wil niet zeggen dat men dan ongelukkig is! Geluk is meer dan het hebben van warme relaties.

Affectief handelen wil zeggen dat men handelt vanuit compassie, betrokkenheid, gevoel, medeleven. Dit is positief voor de gever en de ontvanger als dit gebeurd uit onbaatzuchtigheid en kan dan bijdragen aan het gevoel van geluk.

Terug naar Emoties

Verder lezen