Succes verhalen

Wat er gebeurd als je werkt met een gelukscoach is goed te begrijpen via een case study. In deze geluksrecepten zijn enkele ervaringen opgenomen van enthousiaste klanten.

directeur dankzij voetreflexmassage

Al een half jaar zonder inkomen

Met John kwam ik in gesprek via zijn familie. Hij zat al een half jaar thuis zonder werk en gleed steeds verder weg in depressieve gevoelens. Hij begon overdag met drinken en was emotioneel steeds minder beschikbaar voor zijn dierbare familie. Hij wilde wel een experiment aangaan met onder andere een speciale vorm van voetreflexmassage.