Kernkwaliteiten

Er zijn verschillende methoden om jezelf beter te leren kennen. Een van die methoden is het kernkwaliteiten-model. Via de verschillende kernkwadranten ontdek jij je talenten en kwaliteiten.

kernkwaliteiten

Het kernkwaliteiten model

Kernkwaliteit is de een talent, een karaktereigenschap.

Valkuil is je talent of karaktereigenschap te ver doorgedreven. Je talent kan vastberadenheid zijn, maar als je hier niet flexibel mee omgaat kan je verzanden in starheid of onbuigzaamheid.

Uitdaging is het tegenovergestelde van je kernkwaliteit. Iets wat nodig is om je kernkwaliteit in balans te houden. Je uitdaging kan je onder andere vinden door je allergie te kennen.

Allergie is je uitdaging te ver door gevoerd. Een eigenschap waarbij je haren overeind gaan staan. Als je uitdaging bijvoorbeeld flexibiliteit is, kan je allergie laisser faire zijn.

Door het invullen van het kernkwadrant kan je tot verrassende ontdekkingen komen. Zo was mijn allergie starheid. Met het invullen van de kernkwadranten-matrix ontdekte ik dat starheid en standvastigheid voor mij hetzelfde waren. Dit klopt niet. Standvastigheid is kiezen en flexibel met de keuze omgaan. Starheid is rigide vasthouden aan een keuze, een doorgeschoten standvastigheid dus. Toen ik dit inzicht kreeg, was ik beter instaat om keuzes te maken en voor mijn keuzes te gaan.

Invullen van het model

Je kernkwaliteiten ontdekken kan op verschillende manieren. Je kan het model invullen aan de hand van je irritaties. Je ontdekt op die manier wat je uitdaging en kernkwaliteit is.

kernkwaliteiten daniel ofma

Je kan het model ook invullen aan de hand van je valkuil. Bijvoorbeeld omdat mensen je verwijten star te zijn. Op deze manier kom je bij je kernkwaliteit en hoe je dit in balans houdt.

Voorbeeld: kernkwaliteit perfectionisme.

Meer over kernkwaliteiten vind je in het boek Hé, ik daar…?!.
Stappenplan naar geluk: stappenplan

Verder lezen