Schulden aflossen

Soms gaat het mis en heb je schulden. Dat kan maandelijks rood staan bij de bank, een lening voor een nieuwe telefoon of kopen op afbetaling. Dit hoeft geen probleem te zijn zolang je genoeg inkomen hebt om aan al je betalingen te voldoen. Maar door omstandigheden of door niet op te letten kan je achterstand oplopen met betalen. Dan is het goed om de juiste actie te ondernemen.

Soorten schulden

  1. Overbestedingsschulden: Er is voldoende inkomen maar je geeft stelselmatig meer uit dan er binnenkomt. Je merkt dit bijvoorbeeld doordat je steeds vaker en langer in het rood staat bij de bank.
  2. Overlevingsschulden: Het inkomen is te laag, waardoor er noodzakelijke aankopen gedaan moeten worden waarvoor eigenlijk geen geld is. Je hebt een wisselend inkomen en zit regelmatig op bijstandsniveau. Als dit langer duurt heb je kans dat je noodzakelijk aankopen, bijvoorbeeld een nieuwe ijskast, met een lening moet doen.
  3. Compensatieschulden: Dit zijn schulden die gemaakt worden door compensatie gedrag. Bijvoorbeeld je hebt een slechte dag en gaat daarom uitgebreid winkelen. Als dit regelmatig gebeurd, zonder dat je kijkt waarom je een slechte dag hebt of andere manieren leert om met vervelende emoties om te gaan en tegenslag, wordt het probleem niet opgelost en kunnen er schulden ontstaan die moeilijk op te lossen zijn.
  4. Aanpassingsschulden: Door een gebeurtenis is het inkomen verminderd, zonder dat het bestedingspatroon hierop aangepast is. Bijvoorbeeld bij een ontslag is het inkomen gedaald naar 70% van het oorspronkelijke salaris. Echter als voorheen het salaris elke maand op ging en er nu niet opnieuw gekeken wordt naar het bestedingspatroon, ontstaan er schulden. Gebeurtenis kan ook een scheiding zijn, pensionering, overlijden van een partner.

Inzicht inkomsten en uitgaven

De eerste stap in het aflossen van schulden is eerst een overzicht te hebben van de schulden. Daarnaast een overzicht van de inkomsten en uitgaven om te weten wat je aflossingscapaciteit is.

3 Manieren van aflossen

Nu je weet hoeveel je per maand kan aflossen, kan je een plan maken en schulden aflossen. Drie verschillende manieren zijn:

1. Elke maand een stukje van elke schuld aflossen

Met deze methode ben je goed bezig en los je telkens af net zoveel als je kan aflossen. Echter op deze manier lijkt het lang te duren voordat je schuldenvrij bent en weer kan investeren in leuke dingen.

2. De ‘duurste‘ schuld het eerste aflossen

Elke maand doe je het minimale wat je verplicht bent van elke schuld aflossen, daarnaast doe je ‘duurste’ schuld extra aflossen. De ‘duurste’ schuld is de schuld die de hoogste rente berekend. Vaak is dit de creditcardschuld. Daarna doe je extra aflossen van de daarna ‘duurste’ schuld. Vaak is dit de aankoop op afbetaling. Hou wel rekening mee dat versneld aflossen extra kan kosten. In dit geval kan je overwegen om je aan de termijnbedragen te houden.

3. Telkens de kleinste schuld het meest van aflossen

Met deze methode doe je elke maand van elke schuld het minimale bedrag aflossen wat je verplicht bent. Het reststand besteed je aan de allerkleinste schuld. Deze heb je dan waarschijnlijk snel afgelost. Met het bedrag dat nu vrij komt besteed je aan de daarna kleinste schuld. Als deze is afgelost besteed je al het vrijgekomen geld aan de dan kleinste schuld. Dit blijf je herhalen tot al je schulden afgelost zijn. Op deze manier lijkt het aflossen lekker snel te gaan.

Aflossingsplan

Maak gerust een afspraak met mij en dan kijken we of er een klik is, zodat we samen een aflossingsplan maken dat makkelijk vol te houden is voor je. Een overzichtelijk plan zodat je zonder geldzorgen kan leven in plaats van overleven.

Terug naar financiën

Verder lezen