Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening heeft als doel je te helpen met afbetalen van je schulden en financieel zelfredzaam te maken.

De schuldhulpverlener zal eerst een overzicht maken van je inkomsten en uitgaven. Dit overzicht zal dan geanalyseerd worden en aan de hand hiervan bepaald worden of er crisisinterventie plaats moet vinden. Een crisis is een (dreigende) huisuitzetting of (dreigende) afsluiting van energie of water.

Met de schuldeisers zal een betalingsregeling afgesproken worden die past binnen je mogelijkheden. Is het niet mogelijk met je huidige financiële middelen om je schulden binnen 3 jaar af te betalen, dan wordt er gekeken of er een verzoek voor wet schuldsanering natuurlijke personen ingediend kan worden. Je spreekt dan van problematische schulden.

Je vraagt schuldhulpverlening aan bij de gemeente.

Terug naar Financiën

Verder lezen