Schuldsanering

Bij schuldsanering krijg je een lening van de gemeentelijke kredietbank. Met deze lening worden je schulden aan je schuldeisers direct betaald. Of je hiervoor in aanmerking komt bepaald de schuldhulpverlener.

Eerst heb je contact met de gemeente en ga je een schuldhulpverleningstraject in met het doel je te helpen uit de schulden te komen en financieel zelfstandig te maken en te houden. Als het nodig is wordt er contact opgenomen met deurwaarders en schuldeisers om tot een betalingsregeling te komen. Ook kunnen ze je doorverwijzen naar andere hulpverleners als er meerdere problemen spelen.

Soms is er begeleiding nodig bij het proces van schuldhulpverlening, dan kan de schuldhulpverlener een budgetcoach in schakelen.

En voor sommige mensen is het zelfstandig beheren van hun financiën niet mogelijk, dan kan er budgetbeheer aangevraagd worden.

De stappen van schulden oplossen

Stap 1 overzicht maken

Overzicht maken van inkomsten, uitgaven en schulden. Hier kan een budgetcoach je bij helpen.

Samen kan je bekijken hoe je inkomsten vergroot, door bijvoorbeeld toeslagen aan te vragen, en uitgaven beperkt, door keuzes te maken die bij je passen, bijvoorbeeld een sportabonnement opzeggen omdat je nauwelijks naar de sportschool gaat.

Stap 2 afspraken maken

Contact opnemen met je schuldeisers en een betalingsregeling voor te stellen. Samen met je budgetcoach kan je kijken wat reëel is voor beide partijen. En natuurlijk je afspraken nakomen. Ook hierbij kan je budgetcoach je begeleiden, zo voorkom je de volgende stappen.

Stap 3 budgetbeheer

Lukt het niet om je aan de betalingsafspraken te houden, dan kan je budgetbeheer aan vragen bij je gemeente of budgetbeheerder in je regio.

Stap 4 schuldsanering

Als het niet gelukt is je schulden af te betalen dan kan je bij de gemeente schuldhulpverlening aanvragen. Als je toegelaten wordt, start het vrijwillig minnelijk schuldsaneringstraject.

Stap 5 wsnp

Word je niet toegelaten tot schuldsaneringstraject dan kan je een verzoek bij de rechtbank indienen voor wsnp. Als je hiervoor wordt afgewezen kan je in beroep gaan, dit moet wel binnen 8 dagen. Meer informatie op www.juridischloket.nl

Stap 6 persoonlijk faillissement

Word je wsnp ook afgewezen dan kan je een persoonlijk faillissement aanvragen. Hier zitten ook kosten aan verbonden.

Terug naar Financiën

Verder lezen