Drijfveren

Je drijfveren zijn redenen waarom je iets doet. Het is je innerlijke motivatie. Dit kunnen hele duidelijke drijfveren zijn, zoals werken voor geld zodat jij je huis, eten en dergelijken kan betalen. Drijfveren kunnen ook dieper liggen, zoals werken voor de status dat dit je geeft. Of nog dieper werken omdat dit de boodschap is waarmee je opgegroeid bent.

Fase van je leven

De fase van je leven beïnvloed je drijfveren. Iemand van 20 heeft andere behoefte dan iemand van 40 of 60 jaar. Hierdoor zal de keuzes die je als 20 jarige maakt anders zijn, dan die je maakt als 40 jarige of als 60 jarige. Bijvoorbeeld: ik dans graag. Als twintiger deed ik dit in de disco, nergens anders want ik wilde niet opvallen. Als veertiger vond ik de disco te luidruchtig, te vol en geen plek waar ik anderen wilde ontmoeten. Ik dans nu op feestjes en muziekfestijnen en eigenlijk overal waar ik muziek hoor, geen schaamte meer. Waar ik als zestiger dans, weet ik nog niet. Die leeftijd heb ik nog niet bereikt.

Welke situatie zit je

Je situatie waarin je zit bepaald ook een deel van je drijfveren. De piramide van Maslov geeft daar een inkijk in.

Interne drijfveren

Dit zijn beweegredenen die van binnen uit komen. Niemand hoeft je iets te vertellen dit doe je vanuit jezelf, omdat je het belangrijk vind of leuk.

Externe drijfveren

Dit zijn beweegredenen die buiten je liggen, bijvoorbeeld financiële beloning of waardering.

Verder lezen