Piramide van Maslov

Abraham Maslov was een Amerikaanse klinische psycholoog, 1908 – 1970, die een behoefte piramide heeft ontwikkeld. In gesprekken met zijn cliënten heeft hij ontdekt dat er gradaties zijn in wat mensen willen en wat ze belangrijk vinden.

Hij heeft een theorie ontwikkeld die een hiërarchie van behoeften weergeeft. Pas als de basis behoefte voldaan is kan naar de volgende trede gegaan worden. Waar daarna naar de volgende trede gegaan kan worden.

Er zijn meer studies gedaan, waardoor deze theorie niet meer als absoluut wordt gezien. Wel geeft de piramide een goed beeld van de behoeften van mensen.

Lichamelijke behoeften

Dit zijn de eerste levensbehoeften zoals voedsel, drinken, onderdak, (basis) kleding, slaap.

Veiligheid en zekerheid

Dit is bijvoorbeeld een regelmatig inkomen. Een omgeving waarin je veilig bent en vrij is van bedreigingen.

Een mens is een sociaal dier dat in groepen leeft. Een groep kan een gezin zijn, maar ook een vereniging of straat waar men leeft. Een mens kan zijn eigen groep samenstellen met gelijkgestemden, denk aan een vriendenclub.

Sociale contacten

Dit is de behoefte aan liefde en vriendschap.

Erkenning en waardering

De mens heeft behoefte om gezien en gehoord te worden. Of dit door haarzelf is of door een ander, beide is goed.

Zelf verwezenlijking

Dit is de behoefte om te zijn wie je bent en dit vrij te uiten. De behoefte aan persoonlijke en mentale groei.

Terug naar drijfveren

Verder lezen